anne makkonen – elsa puolanne – leena gustavson

Loitsu: Tanssittua historiaa? on osa
Anne Makkosen väitöskirjaa One Past, Many
Histories – Loitsu (1933) in the context of dance
art in Finland Surreyn Yliopistossa.
Se pohtii tanssitun historian olemassaolon
mahdollisuutta ja mahdottomuutta.

Loitsu: Danced Histories? is part of
Anne Makkonen’s PhD thesis One Past, Many
Histories – Loitsu (1933) in the context of dance
art in Finland at the University of
Surrey. It examines a possibility or impossibility
to represent dances of the past as danced histories.

Videot/Videos:

Luento 1/Lecture 1

Kahdeksan asentoa/ Eight Postures

Luento 2/Lecture 2

Yksi mahdollinen Loitsu/ One Possible Loitsu

Luento 3/Lecture 3

Fragmentoitu ja hajoitettu Loitsu/ A Fragmented and Dispersed Loitsu

 

 

anne makkonen – leena gustavson

Tanssi ei katoa täysin, se jättää tanssivaan ihmiseen jälkiä. Nämä jäljet paljastavat menneisyyden joka on edelleen jotenkin läsnä, ei niin kuin se oli, vaan niin kuin me sen nykyhetkessä muistamme, kuvittelemme, tulkitsemme, esitämme ja tanssimme.

Leena Gustavson muistelee omaa tanssimistaan 1980-luvulla, editoitua videomateriaalia Osaako historia tanssia? -tutkimusprojektia varten.

I osa   Kävely – Tila – Muisto

II osa   Varjo – Käsi – Fokus

III osa   Minimi – Muoto – Selkä

Dance does not disappear totally. It leaves traces to dancing people and their bodies. These traces reveal a past which is somehow still present, not as it was, but as we at the present moment recall, imagine, interpret, present and dance it.

Leena Gustavson recalls her dance in the 1980s, edited video material for the research project Can We Dance History?

Part 1 with words and English subtitles

Part 2 without words