KOHOA SIIVILLESI – VALITSE ILMAILUAMMATTI

Asiakas: Ilmailulaitos
Toimitus: Mediafocus, Nina Pinjola
Valokuvat: Marja Helander
Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Satu Lusa/Kaskelotti

Kannessa lentelee nuoria ilmailualan ammattilaisia. Sisuksessa heidät on pysäytetty työpisteilleen kertomaan työstään ammatinvalintaansa vielä harkitseville nuorille. Asiallista asiaa lennokkaalla ilmeellä.